Lectura de la tesina de grau a la Facultat de Dret. EL Tribunal: Dr. José Juan Ferreiro, Dr. Jordi Sopena i Dr. Rafael Entrena.

Anuncis