A les 07:15, vols Barcelona-Madrid-Frankfurt-Colònia. M’angoixa no poder prendre possessió com a secretari de l’Escola. He excusat la meva assistència a l’acte convocat pel migdia.

Anuncis