Dinar amb Romà Planas, Gemma Martín i Jordi Serrano a un restaurant davant mateix de la seu del Club Emprius. Després, acte d’homenatge a la Federica Montseny al Col·legi d’Advocats, amb un col·loqui excessivament llarg. Mateu Seguí, Josep Maria Huertas, Antonina Rodrigo, Carmen Alcalde i jo. Els amics acabem sopant al Bauma. Presento a la meva germana Glòria el Vicenç Molina.

 

El video a:

http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf=http%3A//s.ytimg.com/yt/swf/cps-vfl66122.swf&video_id=1RQgvij2Rkc&rel=1&showsearch=1&eurl=http%3A//jfpont.wordpress.com/videos/&iurl=http%3A//i2.ytimg.com/vi/1RQgvij2Rkc/hqdefault.jpg&sk=U7YQle_OddMPuqR67YBvZg525ZbV4X1gC&use_get_video_info=1&load_modules=1&fs=1&hl=es

Anuncis