Carta a Jordi Vilajoana:

En nom propi i del meu pare, vull agrair-te molt sincerament l’atenció prestada a l’assumpte de la protecció del patrimoni arquitectònic de l’Ametlla de Segarra. Ahir vam ser rebuts i atesos pel Sr. Antoni Navarro, qui va mostrar una gran preocupació pel tema i ens va explicar les possibilitats i els límits de l’actuació de l’Administració catalana en la matèria. Crec sincerament que l’ajut rebut des del teu departament serà de gran valor.

Anuncis