La Fundación Lancuentra celebra la seva XIX Jornada Anual

La Fundación Antonio Lancuentra celebrarà, el proper 18 i 19 de maig, la seva XIX jornada anual, organitzada pel departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari de l’Escola d’Empresarials.

Enguany, la Jornada, que es farà a Sitges, se centrarà en l’estudi de la fiscalitat empresarial, i tractarà aspectes com els incentius fiscals a la creació d’empreses, l’exempció de les empreses en l’Impost sobre el patrimoni, el tractament de les subvencions en l’IVA, etc.

Excepcionalment, hi haurà una ponència que no tractarà sobre el tema de la fiscalitat. I és que la Fundació Antonio Lancuentra, creada el 1976, celebra enguany el seu 25è aniversari. El seu president, el Dr. Magí Pont, parlarà sobre l’evolució i els resultats obtinguts durant aquest temps per la Fundació, que es va crear combinant els vincles d’amistat i de professionalitat dels seus membres.

La Fundación Antonio Lancuentra és una institució que serveix per canalitzar la recerca sobre diferents temes d’actualitat referents a la fiscalitat de les empreses. Es basa en la presentació de diferents ponències, que van seguides del corresponent debat. Després de la Jornada, es publiquen les ponències, que recullen, a més, les conclusions que s’hagin pogut derivar del debat.

Altres temes tractats en Jornades anteriors són: L’empresa familiar, La reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la reinversió de plusvàlues a l’Impost sobre Societats, les escissions de companyies mercantils i l’Impost sobre el Valor Afegit a les certificacions d’obra.

 

De la web de l’Escola d’Empresarials de la UB

Anuncis