20-12-2003 > El seminari de Dret Tributari torna a estudiar el secret comptable

En la segona sessió del curs 2003-04 celebrada el dissabte, 20 de desembre, el professor Magí Pont Mestres exposa les conclusions de la seva recerca sobre “el secret comptable enfront de la fiscalitat”, continuació del projecte dirigit l’any passat pel professor Joan-Francesc Pont Clemente.

 Creu Magí Pont que la reforma de l’article 142.1 de la LGT –mantinguda en la redacció de la nova LGT aprovada a finals d’any– no accepta de cap manera una interpretació merament literal, doncs això resultaria contradictori amb el consentiment de l’interessat que la pròpia norma exigeix als afectes d’autoritzar l’examen dels llibres de comptabilitat a les oficines públiques. Malgrat que el professor Pont Mestres coincideix amb el professor Pont Clemente en què només en casos molt justificats la inspecció pot demanar còpia de la documentació comptable, considera que l’experiència acumulada aconsella una reforma de la legislació positiva que eviti el grau d’incertesa obert amb la reforma.

 En la mateixa sessió del seminari es van tractar les següents ponències:

“La responsabilitat penal de l’assessor fiscal” de Joan-Francesc Pont, “Mesures fiscals de les lleis de protecció de les famílies nombroses i de les persones amb discapacitat” de Joan Carles Bailach i “Normes tributàries de les lleis de pressupostos i d’acompanyaments”, de Fulgencio Muñoz.

Anuncis