Em pregunto si l’existència dels cursos de postgrau de mercat és una privatització de la universitat pública o si, al contrari, constitueix més aviat un deure de la universitat pública. Em responc que, en realitat, afavoriríem la privatització del conjunt del sistema universitari si perdéssim competitivitat.

Anuncis