Maria Dolors Torregrosa exposa el seu tractat sobre les fonts normatives del Dret tributari que recull la doctrina del Seminari sobre la matèria. En particular, distingeix els conceptes clau de la Constitució espanyola com són la convivència entre unitat i autonomia, la coexistència de quatre subsistemes normatius, el paper central de la Llei, la crítica de l’abús de les lleis de pressupostos i d’acompanyament i el valor de la complexa doctrina administrativa. Magí Pont Clemente presenta el seu treball sobre l’aplicació i interpretació de les normes a la nova Llei General Tributària que recull la idea clàssica de la identitat de principis i criteris de la interpretació tributària amb la corresponent a les altres branques del Dret continguda ara a l’article 12 de la LGT. Joan-Francesc Pont trasllada al Seminari una de les seves línies de recerca més intensives, la referida al principi de qualificació i al tractament de la simulació a cavall entre el Dret públic i el privat, tal i com ara regulen els articles 13 i 16 de la nova LGT. Els tres documents elaborats seran immediatament incorporats juntament a la lliçó sobre els principis de la darrera sessió als DOSSIERS ELECTRÓNICS de l’assignatura DRET TRIBUTARI i d’altres assignatures del Departament, per tal de que els alumnes disposin d’eines d’estudi plenament actualitzades.

De l’Espai de Comunicació de l’Escola d’Empresarials de la Universitat de Barcelona

Anuncis