Josep M. Coronas

El 17 de juny de 2004  ingressa a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres una persona extraordinària que m’honora amb la seva amistat. He pronunciat el discurs de contestació -reduit a 15 minuts- del que ara publico, com ha fet l’Acadèmia amb una versió pràcticament idéntica- el seu text complet.

Anuncis