Barcelona, 21 de gener de 2005. El Seminari de Dret tributari empresarial estudia el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, que aprova el reglament de revisió en via administrativa. Com a convidat especial, Josep Maria Coronas Guinart, membre de número de la “Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras”, Advocat de l’Estat (excedent) i antic Secretari del TEAR de Catalunya, presenta una elaborada ponència sobre les reclamacions econòmico-administratives en la que, malgrat les notòries deficiències que denuncia, manté el seu optimisme filosòfic i jurídic. Recorda, en primer lloc, que la Institució del Defensor del Poble ja criticava l’any 1992 –i ho reitera l’any 2002- que la jurisdicció econòmico-administrativa sovint es converteix en un obstacle a la tutela judicial efectiva i en un privilegi enutjós de l’Administració. Una crítica –explica- que no tenia ni té com a destinatari ni la jurisdicció ni els seus funcionaris, sinó la manca de voluntat política per a resoldre els problemes i l’absència de respecte pel factor temps que perjudica greument els ciutadans.

Entre les previsions reglamentàries restrictives de la independència dels tribunals econòmico-administratius destaca la vinculació obligatòria dels tribunals regionals a la doctrina reiterada del Central (art. 239.7 del reglament), el manteniment de la legitimació dels directors generals per a recórrer en alçada (arts. 241 i 242) i la submissió del Tribunal Central al control de l’Administració tributària mitjançant el recurs extraordinari per a la unificació de doctrina.Critica el ponent també com el tràmit obligat en primera o segona instància al Tribunal Central substrau la competència dels assumptes de quantia superior a 150.000 euros dels Tribunals Superiors de Justícia, vulneració del dret al jutge ordinari, no continguda a cap altre àmbit d’actuació administrativa (urbanístic, sanitari, policial, etc.).

 

Anuncis