Invitación al acto inaugural del curso 2005-06

Barcelona, 3 d’octubre de 2005. A la Sala de Juntes de l’Escola d’Empresarials de la Universitat de Barcelona s’inicia el Màster en Assessoria Fiscal, que arriba enguany a la seva XIV promoció. Presideixen el director general dels Estudis de Formació Continuada de la UB, Joan-Francesc Pont i el secretari de l’Escola, Josep Ignasi Valls. Entre el públic, a més dels nous estudiants arribats de quatre països diferents, el professorat del Màster -entre els que figuren professionals en exercici i funcionaris al servei de la Hisenda Pública-, i nombrosos assessors fiscals convidats especialment per a l’ocasió, com una mostra de la bona relació universitat-societat, que es troba en el cor del projecte d’educació continuada de la Universitat de Barcelona.

El Dr. Pont Mestres, Catedràtic d’Hisenda Pública i Dret tributari i professor emèrit de la UB, va ser l’any 1992 el fundador del Màster en Assessoria Fiscal, un curs de treball molt intensiu adreçat a l’esfera aplicativa dels tributs. La seva pre-lliçò –per emprar un concepte consagrat per Àlvaro d’Ors- versa sobre la inspecció dels tributs tal i com ha quedat regulada a la nova Llei General Tributària de 2003.

El conferenciant posa de manifest la coincidència normativa entre les funcions dels òrgans de gestió i dels òrgans d’inspecció i la subsegüent escissió del procediment d’inspecció respecte dels òrgans de la inspecció. Les facultats administratives ja no es prediquen de l’òrgan sinó de cada procediment, de tal manera que els inspectors d’hisenda hauran d’amotllar-se en cada cas a les facultats que es deriven del procediment concret que realitzin. Aquesta és una novetat singular de la nova LGT que probablement –diu el professor Pont- encara no ha estat suficientment compresa ni calibrada pels operadors jurídics.

És molt possible, remarca, que la reforma generi desconcert entre els contribuents, situats en un marc d’inseguretat. La resposta ha de venir d’una actitud ferma dels assessors fiscals, basada en un coneixement rigorós de les lleis i dels condicionants associats a cada un dels procediments tributaris. Posa com exemple que durant els procediments de comprovació limitada i de valoració ni que l’actuari sigui inspector d’hisenda no podran demanar-se els llibres de comptabilitat. I un segon exemple, la poc comentada desaparició de la distinció entre actes prèvies i definitives.

El Màster en Assessoria Fiscal estrena enguany alguns canvis organitzatius, entre els que cal destacar l’encàrrec tutorial asignat a l’advocada Mercedes Regany, la coordinació encarregada a Cristina García i el plantejament de casos globals de planificació fiscal a càrrec de la professora Gemma Blasco.

 

Anuncis