Reunió al Palau de Les Heures sobre la previsió de tancament dels comptes de l’exercici de les dues unitats del que ja comença a ser l’IL3. Contra alguns criteris dels qui fins ara eren els responsables d’una de les branques, em pregunto a mi mateix si hem de treballar prenent com objectiu el pressupost o utilitzant-lo com un mitjà. Si hem de treballar pel compte de pèrdues i guanys o amb el compte de pèrdues i guanys? Veig la cara de dues persones del Consell de Direcció quan resumeixo el meu missatge amb la pregunta de si és l’home pel dissabte o el dissabte per l’home i imagino que tothom ha entès que a on he dit dissabte vull dir pressupost.

Anuncis