Reunió de treball amb el rector. Sobre les negociacions amb el Grup Planeta li explico que m’he entrevistat llargament amb Joan M. Malapeira i que ja no existeixen desacords entre nosaltres. Ara caldrà veure què diu el gerent. El rector i José Manuel Lara han convocat un dinar de treball pel 4 de setembre, al que Màrius Rubiralta considera imprescindible la seva pròpia presència, atès que Planeta insistirà a bastir un acord en aquell mateix moment. Acompanyarem al rector Miquel Espinosa i jo. L’u de setembre, dinar preparatori entre rector, gerent, Malapeira, Martínez i jo. Li dic al rector que en lloc de volar des de San Francisco a París faré escala a Barcelona i m’insisteix a fer-ho: l’acord amb Planeta és prioritari.

 

Els altres temes de la reunió: una certa situació de “terra de ningú” al Palau de Les Heures que ha fet patir a l’ISDE i als programes de Lluís Bonet; la plataforma virtual webCT i les seves implicacions al compte de resultats de l’IL3; la necessitat d’impulsar l’IL3 Business Programs com un àrea especialitzada amb un consell acadèmic representatiu que  desactivi l’atac polític del degà d’Econòmiques; el criteri del rector de que la distinció entre màsters oficials i de mercat no té transcendència acadèmica i que no ha existit cap decisió de preeminència dels màsters oficials sobre els de mercat.

Anuncis