TEXT REFÓS ESTATUTS IL3-UB

El link porta al text aprovat avui, finalment, desprès de tants entrebancs, dels Estatuts de la Fundació IL3-UB!

Anuncis