Em truca Mercè Gómez només per donar-me el que  anomena una bona notícia per a mí: no et pensis que només hi ha baixes del teu costat, doncs el rector i ella diu literalment– ens hem desfet finalment de Carme López, qui deixarà d’inmediat l’assessoria jurídica de la UB i la pròpia UB.

Penso que deu tractar-se, en realitat, d’un promovetur ut removetur, però no em sembla malament. No sento, en canvi, cap satisfacció.

Anuncis