Li escric a un amic en resposta a un comentari seu:

Completament d’acord amb els teus comentaris sobre Joseph Fouché, sobre l’obra d’Stefan Zweig i sobre la traducció de Joan Fontcuberta. Sobre Fouché com personatge tipus, el propi Zweig a la introducció que no figura a l’edició catalana, però que sí apareixia a l’edició castellana d’Editorial Juventud Argentina, Buenos Aires, 2ª edició, 1940, deia “sea la historia de la vida de José Fouché una aportación a la tipología del hombre político”. Clar que n’hi ha de Fouchés avui, com n’hi ha hagut sempre!

Anuncis