Molt per damunt de les angoixes de la vida material, s’obre pel Rotari el vast domini del pensament lliure i de l’acció al servei de l’altre.  Que ell inspiri la nostra conducta al món professional i social, que guií la nostra vida i que serveixi de far lluminós al nostre camí.

Anuncis