A les 09:45, Cristina Dedeu em demana que parli davant un centenar de responsables de projectes d’ ENTORN SCCL –la cooperativa del Moviment Laic i Progressista dirigida per Inés Giralt [amb qui vaig coincidir durant un temps breu a la Fundació Bosch i Gimpera]- sobre l’actualitat del pensament de Francesc Ferrer i Guàrdia. 45 minuts de presentació, després del vídeo de l’Agustí Coromines realitzat pel passat 13 d’octubre.

Anuncis