La presa de possessió de la Senyora Reding el 14 de setembre ha merescut una dura rèplica del Govern francès i un enutjós encongiment d’espatlles de quasi tota la classe política europea. No obstant, la Senyora Reding, Vicepresidenta de la Comissió Europea, encarregada de Justícia, drets fonamentals i ciutadania, te raó i mereix el suport ferm i dedicat de quants militem per Europa com un espai de llibertat.

La Unió Europea es construeix sobre la tradició constitucional compartida dels seus Estats membre, sobre la lletra dels tractats, sobre la jurisprudència del Tribunal de Justícia i sobre la cultura de drets humans del Consell d’ Europa. Aquest és el nostre patrimoni compartit irrenunciable.

Des d’aquesta perspectiva, els ciutadans de la Unió solament mereixen i tan sol poden ser tractats, precisament, com ciutadans de la Unió. A aquesta condició sagrada, ¡no es pot afegir-li cap adjectiu que segregui la Unió en comunitats identificades per motius de l’ètnia, nacionalitat, origen, sexe, opció sexual, llengua, ideologia, conviccions o religió! Tota classificació dels ciutadans de la Unió sota etiquetes col·lectives es contraria al Dret i a la Justícia.

El comportament del Govern francès, respecte als ciutadans de la Unió que en raó a la seva ètnia gitana  estan sent deportats, sota una o una altre fórmula, es antieuropeu, antijurídic i xenòfob. Han d’ adaptar-se quantes mesures siguin precises per impedir la continuïtat d’aquesta política de segregació i, mentrestant, cal  situar-se militantment al costat de la Vicepresidenta Reding. En aquesta matèria, la inacció, el silenci o la conllevància no són més que vetllades fórmules de complicitat, que ens farien a cadascun de nosaltres igualment culpables.

¡Mostrem el nostre suport a Facebook! ¡ Mostrem el nostre suport per tots el mitjans! Grup de Facebook:http://www.facebook.com/#!/pages/Against-Discrimination-in-the-European-Union/103373903058913?ref=sgm

Anuncis