Novament algú amenaça amb convertir l’acte d’inauguració del curs acadèmic a la Universitat de Barcelona en l’escenari d’una protesta. Aquest cop el destinatari de les ires del grup promotor, acompanyat d’una tancada de personal al Rectorat, serà demà el president del Consell Social, Joaquim Coello. Es molt probable que aquest cavaller es mereixi ser combatut i criticat, jo mateix conservo a la memòria un motiu personal de disconformitat amb la seva manca d’equitat… però l’acte d’inauguració de curs no és l’espai adequat! No som als anys seixanta o setanta, amb una universitat al servei del franquisme, que requeria ser sacsejada  per qualsevol forma d’interrupció de la normalitat. A l’any 2010, la Universitat de Barcelona ha d’oferir un espai per a la llibertat de la ciència i ha de ser la millor per atraure als millors. Desmuntar l’acte inaugural, transformar una festa de la intel·ligència en un festival reivindicatiu, ens fa mal a tots. L’equip rectoral és el responsable de que l’acte es desenvolupi amb brillantor: les negociacions, les protestes, els desacords… o abans o després.

 

Anuncis