EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ, REUNIT AMB CARÀCTER ORDINARI EL 15 DE MARÇ DE 2011,  VA APROVAR AQUEST TEXT PER UNANIMITAT:

Reconèixer i agrair el treball de bastir la Fundació Ferrer i Guàrdia des d’abans de la seva creació el 31 de desembre de 1987 realitzat per Gemma Martín Sirarols, signant de la Carta fundacional i lliurada amb cos i ànima al projecte,el combat per la laïcitat i el lliure pensament, al llarg de 25 anys intensos i apassionants, sota diverses responsabilitats (impulsora, cofundadora, vicepresidenta,directora, secretària del Patronat), però sempre amb la mateixa fidelitat a les seves conviccions filosòfiques, la dedicació incansable, la permanent accessibilitat pedagògica i l’inesborrable somriure.

Nomenar Gemma Martín Sirarols, en aquest moment en que ha hagut d’abandonar els seus vincles formals amb l’entitat, i a perpetuïtat, Presidenta d’Honor de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

Ho fem constar per a que es conservi sempre a la memòria de tots els ciutadans de bona voluntat, a la ciutat de Barcelona el mateix dia d’adopció de l’acord a una sola veu.

Anuncis