La plataforma dels professors associats de la Universitat de Barcelona publica un manifest conjunt, al que diu, entre altres coses:

―   La precarietat laboral del professorat associat ―el segon col·lectiu docent més nombrós de la Universitat― que, tot i impartir les tres quartes parts de la docència d’un titular, cobra menys d’una quarta part del seu sou (menys de 500 euros mensuals amb una cotització que no arriba a mitja jornada).

―   Els possibles acomiadaments i retallades salarials. Pel mateix volum de feina, sous per sota dels 400 euros (12 euros / hora).

―   La manca total de suport i reconeixement de la recerca del professorat associat, tot i que la Universitat se’n beneficia econòmicament.

Anuncis