Darrera oportunitat: Badalona no és un problema polític, it’s a matter of principles! Castelldefels, Tarragona… pactes ordinaris entre partits de l’arc constitucional. Badalona és una excepció: Albiol es situa fora de la convivència democràtica, fora del programa del Partit Popular, fora del respecte als ciutadans amb independència del seu origen, fora de la proscripció de la xenofòbia de tots els textos legals nacionals i internacionals, fora de la cultura dels drets humans. Excloure Albiol no és frontisme, és, simplement, dignitat democràtica i una exigència ètica i política.

Anuncis