ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DEL MOBLE

BALCLIS

Rosselló, 227 08008 Barcelona

EL COL.LECCIONISME: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Dijous, 15 de juny de 2011, 18 hores

Joan-Francesc Pont Clemente:

La fiscalitat al mercat de l’Art

Anuncis