A l’habitual reunió dels dilluns, Ramon Masià pren el relleu d’Elena Almirall com a president del Rotary Club de Barcelona Mar. La tradició associa més aquest moment a un sopar de gala i potser caldria recuperar-la. Nou curs per a aquest club nascut de la ma de Xavier Altarriba fa quatre anys. L’any que finalitza ha deixat un bon balanç de projectes solidaris –ha estat clarament actiu en diversos fronts, com recull la Memòria de la junta- i alguna assignatura pendent en la dinàmica associativa. El nou president té un sòlid prestigi com organitzador i segur que això es notarà en el dia-a-dia.

Anuncis