L’agressivitat de la campanya publicitària de les Jornades del Dr. Ratzinger a Madrid, multiplicada pels portaveus nostàlgics de la religió d’Estat, és una mostra de clericalisme desnortat que es desacredita sense necessitat de cap ajut lliurepensador. La negativitat dels missatges i la crítica dels cristians liberals, sincerament enutjats, fan la feina. Pel Govern Zapatero, una ratera. Cap govern hauria de caure en el parany de barrejar-se en actes propis de les confessions religioses, atès que cap d’elles té caràcter estatal (art. 16 CE).

Anuncis