Darrerament, el CNJC ha rebut per part de l’Administració, un tractament homologable al de qualsevol organisme públic, en aspectes com la reducció de masses salarials, el traspàs de fons acumulats en exercicis  d’anys anteriors, o l’interminable procediment per aprovar la modificació d’estatuts del CNJC . Això ha fet que en alguns moments es pogués qüestionar el fet de ser una entitat de dret públic reconeguda per llei obrint les portes al debat sobre la naturalesa jurídica més adequada per al CNJC. Per això hem anat a parlar amb en Joan-Francesc Pont, president de la Fundació Ferrer i Guàrdia i responsable de la concreció jurídica del CNJC al seu moment. De la conversa se’n desprèn que el fet de considerar el CNJC com una entitat de dret públic més, no respon a la naturalesa pròpia del CNJC, ja que es tracta d’una entitat de base associativa i de funcionament democràtic, per tant amb capacitat autonormativa, amb una configuració més propera al que seria una corporació, quelcom similar a la Cambra de Comerç o un col·legi professional. Recollim les seves aportacions per a la reflexió sobre la naturalesa jurídica del CNJC.
Del web del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Anuncis