Dijous, 31 de maig de 2012. A les 19:00 hores, presideixo la presentació de la versió catalana de l’Anuari de la Laïcitat 2012 a CaixaFórum. Ahir va fer el mateix amb l’edició castellana Francisco del Barrio a l’Ateneo de Madrid. A ambdues ocasions, prenen la paraula Laura Madruga i Oriol Illa. La Laura amb el rigor de la coordinadora de la recerca. L’Oriol, amb la passió intel·ligent del qui extreu conseqüències de la tasca realitzada. De la precisió de la Laura destaco l’expressió “privilegi notarial” amb la que descriu la pervivència d’un mecanisme excepcional d’immatriculació de bens eclesiàstics. Entre els meus comentaris, la crida a abandonar la discussió fàcil i una mica grollera (per totes les parts) sobre l’ IBI dels immobles de l’Església Catòlica Romana per tal, d’una banda, de deixar a les hisendes locals l’aplicació de la norma i als tribunals la seva confirmació o rectificació; i, d’altra banda, dur a terme algun dia una reflexió legislativa serena sobre la necessitat de desplegar a una Llei Orgànica la pèrdua del caràcter estatal del catolicisme regulada a l’article 16 de la Constitució.

Anuncis