La Vanguardia de l’u de juny de 2012, edició castellana, Vivir, página 5. “La comisión multidisciplinar, radicada en Madrid, también está implicada en la celebración, en 2014, del Bicentenario de la muerte de Prim…” . No sé si està “implicada”, però si realment algú pensa que Joan Prim i Prats va morir l’any 1814 sí que hauria de ser considerat “implicat” en un desfici i ser imputat i condemnat per contribuir a la ignorància de les noves generacions… Com sap tothom, excepte la periodista de Reus, de Reus!, Sara Sans, Prim va néixer a Reus el 1814 –el 2014 és el bicentenari del seu naixement- i va morir l’any 1870.

Anuncis