Dillus, 4 de juny de 2012. Estrena de l’aire condicionat de la Biblioteca coincidint amb la celebració anual de la Jornada que aplega els patrons, cofundadors i amics de la Fundació, regularment, des de la primavera de 1989. La desconfiança com a sentiment social dominant centra la intervenció inicial del president: desconfiança sobre l’estalvi, sobre l’ inversió, sobre l’ocupació, sobre els governants, sobre el propi ordenament jurídic sotmès a canvis constants. I la recuperació, la construcció o el descobriment de la confiança en nosaltres mateixos com el motor de generació d’un marc de convivència que defugi el pessimisme o la resignació per permetre noves iniciatives. En particular, al sector no lucratiu, l’autofinançament, el prestigi i l’excel·lència, cercant aliances que potenciïn l’efectiva realització d’aquests tres objectius. Oriol Illa descriu l’accountability de la Fundació i explica els projectes en curs i els de futur. La sensació dominant: que el personal de la Fundació ha adoptat com a paràmetre de conducta la potenciació dels resultats molt més enllà de retribucions i horaris i que patrons i amics ha de recuperar una cultura d’aportació voluntària, que algú qualifica de resistència, en el millor sentit de la paraula…

Anuncis