La sentència del 28 de juny del Tribunal Suprem dels Estats Units  ha confirmat la major part de preceptes de la segona Llei de reforma del sistema de salut americà. Les contribucions obligatòries a mecanismes de seguretat social equivalen –diu el Tribunal- a un tribut i, per tant, la potestat tributària del Congrés empara la possibilitat de regular aquesta matèria. Tècnicament impecable (des de la perspectiva jurídica també les contribucions a la Seguretat Social a Europa són un tribut, com sempre ha explicat Fernando Pérez Royo, malgrat que això es digui poc), la sentència ratifica una revolució política central del programa del president Obama. Una notícia excel·lent.

Anuncis