Sobre la proposta de Llei Wert. Molt per damunt del debat sobiranista, susceptible de separar als partidaris d’una o d’altra solució, la ciutadania ha compartit un model educatiu que a mi m’agrada denominar republicà: la llengua catalana com a eix constructor d’una societat bona. En l’enfrontament entre liberals i comunitaristes, aquesta darrera posició, de la que no està exempta una part del catalanisme, aquesta darrera posició, com deia, enverina intensament el nacionalisme espanyol. Per això, al meu parer, la millor resposta és una resposta liberal i no una resposta comunitarista de signe contrari, no una resposta nacionalista. Cal una resposta cívica, compartida, de consens.

Anuncis