Escoltat ahir a TV3: “és com si tot l’Estat espanyol estigués veient la televisió”. El presentador del programa 23/24 es referia als televidents dels óscars, uns quaranta milions de persones. La frase em recorda allò de que “plou a l’Estat espanyol” o, encara pitjor, “els anarquistes de l’Estat espanyol”. Resulta evident que ni l’Estat espanyol té anarquistes ni molt menys els anarquistes tenen estat… Tampoc plou a l’Estat, sinó a un àmbit geogràfic, ni l’Estat veu la televisió i el gir resultaria admissible com a metàfora si parléssim d’un indret o d’un país…

No existeix una realitat política anomenada “Estat espanyol”, la qual només va tenir una trista realitat durant el franquisme. El nou Estat nacional catòlic va esdevenir l’Estat espanyol, com la França de Petain va ser l’Estat francès. Per això les dues expressions són impronunciables per a un demòcrata.

Anuncis