La Facultat de Dret de la Universitat de  Barcelona, un espai de llibertat, un lloc de combat militant per una societat millor, un refugi dels heterodoxes durant la dictadura, un monument a la democràcia, ha estat avui tancada per una dotzena de persones amb passamuntanyes. Moi aussi, j’accuse! Quan som molts els que compartim les demandes de noves polítiques públiques, vostès, els encaputxats, són el pitjor dels nostres problemes. Més que les retallades, que la indiferència, que la ineptitud i que el desencís. Vostès són la violència, el menyspreu del Dret, la temptació totalitària i la prohibició de l’expressió lliure. Vostès ens han impedit avui continuar el nostre combat per una universitat millor i han posat el seu grau de sorra en el desprestigi de la universitat pública.

He impartit la meva classe a l’Hotel Princesa Sofía i hem parlat sobre el significat del Dret com camí vers la justícia i del concepte de límit com a garantia de l’exercici de la llibertat.

Al tornar a la Facultat he vist com vostès impedien l’entrada del Degà Dr. Enoch Albertí, un càrrec electe, un jurista respectat,  i he sentit vergonya.Facultat tancada 28.2.2013 003

Anuncis