15.15 h Acreditació dels assistents
15.30 h Benvinguda institucional i Inici de l’acte – “La crisi hipotecària i la mediació: sis reflexions innovadores”
15.45 h Il·lma. Sra. Raquel Alastruey, magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Ponència “El terreny de batalla. Qui guanya?”
16.10 h Dr. Joan-Francesc Pont, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona
Ponència “En aquest conflicte, només importen els diners?”
16.35 h Sr. Salvador Puntes i la Sra. Martha Hernández, experts i docents de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona
Ponència “Per què la mediació funciona en el conflicte hipotecari: aclarint malentesos”
Presentació del Primer Postgrau en Mediació Mercantil i Hipotecària d’Espanya
17.15 h Mtre. Alejandro Murat Hinojosa, expert en implementació i administració de projectes de mediació mercantil i director general d’Infonavit, Mèxic
Ponencia “La mediación hipotecaria: una buena práctica empresarial”
17.45 h Sr. Xavier Coronas, secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona
Ponència “Arribar a acords augmenta la competitivitat empresarial?”
18.10 h Sra. Miriam Anderson, codirectora de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial de la Universitat de Barcelona
Ponència “Informar i assessorar. Una bona pràctica des de la universitat”
18.35 h Conclusions i clausura de l’acte
En finalitzar l’acte, se servirà una copa de cava i un petit aperitiu als assistents.
Anuncis