En relació als fets ocorreguts a la Facultat de Dret el passat dia 28 de febrer, en el que
un grup d’uns 40 encaputxats van impedir coactivament l’accés al recinte de la
Facultat de les persones, professorat, personal d’administració i serveis i estudiants,
que hi volien accedir,
1. Manifesta que resulta de tot punt inacceptable que un grup vulgui imposar per la
força la seva voluntat sobre el conjunt i impedeixi l’exercici dels drets dels altres. Ni el
dret de vaga pot imposar-se coactivament ni cap persona està legitimada per utilitzar
la força per impedir l’exercici dels drets dels altres. El fet que aquesta coacció
l’exercissin persones encaputxades afegeix a la situació una gravetat especial.
Els fets del passat dia 28 de febrer constitueixen un atemptat contra els principis més
elementals de convivència democràtica que han caracteritzat i han de seguir presidint
la vida de la comunitat universitària, que no es pot tornar a produir.
2. Crida a totes les persones i col·lectius de la comunitat universitària a actuar sempre
d’acord als principis que fonamenten la convivència democràtica: respecte a la llibertat
de les persones, a les regles democràtiques de funcionament i preservació de les
instal·lacions i dels béns públics, que pertanyen a tota la societat.
3. Manifesta el seu compromís en la defensa d’un model d’universitat pública de
qualitat que no impedeixi l’accés de les persones per motius econòmics i fa pública la
seva voluntat de fer tot allò que estigui al seu abast per assolir aquestes finalitats.

Barcelona, 21 de març de 2013

Anuncis