Us comuniquem que ahir dilluns dia 29 d’abril, l’Escola Lliure El Sol va celebrar reunió ordinària del Patronat, màxim òrgan de decisió de l’Escola, per tal de valorar i aprovar la memòria anual, compte de resultats, balanç de situació de l’any 2012, així com el pla de treball i pressupost per a l’any 2013. Els diferents documents van ser debatuts a fons i aprovats unànimement. Es va fer una valoració positiva del desenvolupament del Pla de Formació del MLP, una eina que s’ha anat desenvolupant els darrers anys i que comença a donar resultats visibles. Al mateix temps, es va valorar la necessària i complexa tasca d’aconseguir incrementar els ingressos provinents de la prestació de serveis de formació a entitats i ajuntaments. En aquesta reunió es van aprovar relleus en la composició dels membres del Patronat, havent finalitzat la seva tasca com a membres en Fabian Mohedano (Acció Escolta), com a President, en Marc Cases (Esplac) com a vicepresident i en Joan-Francesc Pont (Fundació Ferrer i Guàrdia). Cal destacar que en Joan-Francesc Pont ha estat membre del Patronat des de la fundació de l’Escola, l’any 1992, liderant el projecte des dels seus inicis. Des d’aquí, el nostre agraïment a tots ells. Al mateix temps, el Patronat aprovava la incorporació de noves persones en el seu lloc, quedant-ne la composició de la manera següent:

PATRONAT DE L’ESCOLA LLIURE EL SOL
Núria Bolet (esplac) Presidenta
Joffre Villanueva (Fundació Ferrer i Guàrdia) Vicepresident
Berta Mundó (Esplac) Vocal
Pau Fuentes (Esplac) Vocal
Oriol Illa (Fundació Ferrer i Guàrdia) Vocal
Assumpta Baig (Fundació Ferrer i Guàrdia) Vocal
Jose Cayuela (Acció Escolta) Vocal
Jaume Pieres (Xarxateneu) Vocal
Pablo Faura (Joventut Europea Federalista) Vocal
Montse Piñol (Cooperacció) Vocal
Anuncis