Demà un altra “vaga” a la Universitat de Barcelona amb barricades al campus i silicona als panys de les portes? Quina mena de protesta per una universitat democràtica és la que es basa en la negació de l’exercici de la llibertat? Els actuals plans d’estudi es basen en calendaris tancats de sessions a les que els alumnes han de portar el tema preparat… La pèrdua de classes és incompatible amb el mètode que requereix la iniciativa dels estudiants basada en un treball personal intens previ.

Anuncis