Vaig escriure al principi del meu discurs “La Ciutat, els ciutadans i els tributs”:

La cultura del poder gira al voltant de la sacralització del fratricidi i, per això, la revolució francesa descobrirà per a l’eviternitat el valor de la fraternitat com a virtut. Aquesta és, al meu parer, una de les grans aportacions de la Il·lustració: la substitució de l’enemic pel germà, de la teologia per la filosofia, del dogma per la ciència, del poder absolut per un poder limitat.

Anuncis