Des del respecte pels qui volen la independència i els que prefereixen el manteniment dels vincles històrics, sincerament, el que em fa vergonya és la forma de gestionar-ho tot plegat. Pensar que si no s’escriuen decrets o ordres no existeix Dret és una manifestació d’ignorància. Pensar, des de l’altra banda, que si no hi ha Dret, no pot actuar la Justícia, és desconèixer el significat de la “via de fet”, una de les formes més perjudicials d’actuació administrativa.

Definitivament, la meva proposta als uns i als altres passa per una disposició addicional a la Constitució i un referèndum d’autodeterminació a Catalunya dins de tres anys, amb una normativa clara i acceptada, amb una pregunta intel·ligible sense paranys, amb tres respostes alternatives a la pregunta única, i amb una campanya amb igualtat d’oportunitats.

I com una mesura complementària: elegir un president de la Generalitat de prestigi reconegut que hagi estat al marge del debat actual, un professor, en el millor sentit del terme, que formi un govern honest i eficient amb suport de CiU i del PSC, amb vocació d’obtenir acords el més amples possibles sobre la governança.

Anuncis