http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=7271001&p_cp3=7271154

 

A la Comissió de Frau i Corrupció del Parlament, el passat 15 de desembre, amb el professor Luis Alonso. Elegant presidència de David Fernàndez.

 

Anuncis