http://blog.ferrerguardia.org/2015/06/la-llei-de-seguretat-ciutadana-laposta-autoritaria-del-pp/

Article publicat en francés a ESPACE DE LIBERTÉS i en català al BLOC ESPAI DE LLIBERTAT.