Data: 27 de juliol de 2015

Lloc: Auditori Palau de la Generalitat

 

10.30 Inauguració de la Jornada. Dr. Andreu Mas Colell

Honorable Conseller d’ Economia i Coneixement

10.45 Presentació de la Jornada. Sr. Joan Iglesias Capellas

Director del Programa per la definició d’un nou model           d’Administració tributària de Catalunya

11.00 Presentació dels treballs

 

  • Una proposta de criteris de governança per a una organització tributària moderna.

Sr. Albert Serra (ESADE)

  • Selecció de bones pràctiques per a la conceptualització de l’estructura institucional del sistema fiscal de Catalunya

Sr. Joaquim Triadú (PwC)

  • Estudi de suport per a la creació del model cadastral de Catalunya

Sr. Ricard González (Infraplan)

  • Anàlisi i recomanacions per la duana catalana

Sr. Antonio de la Ossa (Ibercòndor)

  • L’Oficina catalana de fiscalitat internacional

Sra. Montserrat Trapè (KPMG)

  • Proposta de bones pràctiques en la relació Administració tributària i contribuent, en base a l’actual Llei General Tributària

Dr. Joan Francesc Pont Clemente, Catedràtic de Dret Financer i Tributari (UB)

  • Els sistemes alternatius de resolució de conflictes tributaris i la seva aplicació a l’Administració tributària de Catalunya

Dr. Luís Manuel Alonso González, Catedràtic de Dret Financer i Tributari (UB)

  • Informe sobre la creació de la figura de l’Assessor Fiscal Registrat

Dr. Antoni Duran-Sindreu Buxadé, Assessor Fiscal i professor de la UPF

  • Anàlisi comparatiu de sistemes d’informació aplicats a la gestió tributària

Sr. Joaquim Perramon (Deloitte)

  • Cat. L’experiència de contribuir

Sr. Martí Casamajo (Everis)

 

                13.00 Cloenda de la jornada. Sr. Artur Mas i Gavarró

      Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

Anuncis