S’ha criticat a la Sra. Forcadell de forma molt injusta per una declaració seva de que a la Catalunya formalment independent les àvies podran fer de dones i no de cangurs. La crítica és injusta perquè, en realitat, que la cura dels infants i dels malalts vagi a càrrec de la Seguretat Social és una aspiració socialdemòcrata tradicional que tothom voldria assolir. El problema és el cost i qui el paga. De la independència no sorgiran aquests diners, al contrari. Una despesa com aquesta només por ser finançada per una reforma fiscal dràstica basada en la credibilitat dels governants, en el seu prestigi, honestedat i capacitat de gestió. Però primer caldrà tornar a obrir les plantes tancades dels hospitals, recuperar la inversió en recerca mèdica, desplegar i finançar la llei de dependència, racionalitzar la despesa en medicaments, pagar correctament als metges i deixar d’esperar que el seu deure ètic sigui la seva única motivació. L’error de la Sra. Forcadell no és desitjar un món millor; el seu error és la demagògia de no explicar com ho farà i a quin preu. No és la independència, és la política!

Se ha criticado a la Sra. Forcadell de forma muy injusta por una declaración suya en la que proclama que en una Cataluña formalmente independiente las abuelas podrán ejercer de mujeres y no de canguros. La crítica es injusta porque, en realidad, que el cuidado de infantes y de enfermos vaya a cargo de la Seguridad Social es una aspiración socialdemócrata tradicional que todo el mundo desearía alcanzar. El problema es de coste y de pagano. De la independencia no saldrá el dinero, al contrario. Un gasto como éste sólo puede ser financiado por una reforma fiscal drástica, basada en la credibilidad de los gobernantes, en su prestigio, honestidad y capacidad de gestión. Parece claro, sin embargo, que previamente a afrontar este reto hay que resolver problemas más acuciantes: reabrir las plantas cerradas de los hospitales, recuperar la inversión en investigación médica, pagar correctamente a los médicos y dejar de esperar que su deber ético siga constituyendo su única motivación. El error de la Sra. Forcadell no es desear un mundo mejor; su error estriba en la demagogia de no explicar como lo hará y a qué precio. No es la independencia, ¡es la política!

Anuncis