Treure ara com a protagonistes a la gent que va matar Bultó o que ara diu que volia treure-li diners per la via de l’explosiu al pit a JM Juncadella, a JM Lara o a JM Porcioles demostra manca de criteri democràtic i de sensibilitat humana. Discutir si eren o no terroristes ès pitjor. Eren uns desgraciats jugant a les guerres quan el país construia la llibertat, l’amnistia i l’estatut d’autonomia