La promesa de “complir lleialment les obligacions del càrrec de President de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament” no té cap contingut jurídic diferent al  del text utilitzat en el passat. En efecte, ha promès exercir el càrrec de President de la Generalitat, i la Generalitat és una institució regida per la Constitució d’Espanya i el seu cap d’Estat és el Rei. Per tant, tot el que s’ha suprimit continua essent-hi, perquè no existeix cap institució política fora de la Constitució des de 1812!

La pròpia Llei electoral amb la que es va constituir el Parlament està vigent en mèrits del punt 3 de la disposició transitòria vuitena de la Constitució. El “cercle virtuós poble-parlament-president” al que s’ha referit el nou President és impecable, certament, però dimana de la Constitució i no pot existir sense ella. És un principi bàsic del positivisme jurídic.

Per cert, bonic el gest de que el president sortint i el president entrant hagin sortit a saludar als dos centenars de persones que eren a Plaça de Sant Jaume. Però, al final, l’estètica democràtica requeria que Puigdemont acomiadés a Mas, que Mas marxés i que Puigdemont es quedés. Si no, sembla que no es creguin el relleu!

Sobre el terme “Primeres Dames” que ha repetit mil cops TV3, tothom té el dret de ser cursi…