Departament de Dret Privat

Àrees: Dret Civil, Dret Mercantil, Dret del Treball i Dret Internacional Privat

 

  • Director, Antoni Mirambell Abanco
  • Secretari, Cristina Roy Pérez

 

Departament de Dret Administratiu, Dret Financer i Tributari i Dret Processal

 

  • Director, Alfredo Galan Galan
  • Secretari, Jose M. Tovillas Moran

 

Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració i Filosofia del Dret

 

  • Director, Jordi Matas Dalmases
  • Secretari, Joan Vintró Castells

 

Departament de Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic

 

  • Director, M. Luisa Corcoy Bidasolo
  • Secretari, Jordi Bonet Pérez

 

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

 

  • Director, Fco. Luis Pacheco Caballero
  • Secretari, Patricia Panero Oria