Em truca la mare per dir-me que, entre neu i aigua, han caigut 40 litres a l’Ametlla de Segarra. Extraordinari. Collita salvada. Content.