Demà dilluns, 22 d’octubre de 2018

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, (FECETC)

Joaquim Gay de Montellà i Ferrer-Vidal, President de Foment del Treball Nacional. 
Josep Roset i Castells, President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, (FECETC)
Representant institucional.

10:00h. Licitacions com eina de canvi en la inserció laboral de persones amb discapacitat.
Xavier Amor Martín, President de la Federació de Municipis de Catalunya i Alcalde de Pineda de Mar.

10:30h. Gestió del Canvi de la realitat dels Centres Especials de Treball
Daniel Aníbal Garcia Diego, President de la Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM).

11:00h. Pausa-cafè i networking

11:30h. Gestió del Canvi de la realitat dels Centres Especials de Treball per afavorir l’equitat d’oportunitats i la sostenibilitat.
Elena Pérez Cayuela, Vicepresidenta de l’Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de persones con discapacidad de Fundación ONCE (AECEMFO).
Francesc Durà i Vila, Vicepresident de l’Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS)
Ignacio Rodríguez Sáez, President de l’Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (AECEMCO).
Rafael Ruano i Palou, President de la Federació Catalana de Centres Especials de Treball d’Economia Social. (FEACEM Catalunya)
13:00h. Debat

13:15h. Eines pel canvi de Centres Especials de Treball d’iniciativa social segons modificació del art. 43 del RDL 1/2013 de la Llei Gral. De drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Joan-Francesc Pont i Clemente, Catedràtic de Dret Tributari de la Universitat de Barcelona. Coronas Advocats.

13:45h. Clausura
Chakir El Homrani Lesfar, Hble. Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Rafael Ruano i Palou, president de Federació Catalana de Centres Especials de Treball d’Economia Social FEACEM Catalunya.

Conduirà la jornada, que tindrà lloc a la Seu de Foment (places exhaurides), Bibiana Bendicho Latre, Vicepresidenta de FECETC.