You are currently browsing the tag archive for the ‘cooperativisme’ tag.

A las 18:30 horas, en el Fórum de la Economía Social, presento a Miguel Ángel Cabra de Luna, director de relaciones sociales e internacionales y planes estratégicos de la Fundación ONCE, quien expone su Informe sobre la tensión entre la unificación europea y la pervivencia de formas empresariales características de algunos países, como las correspondientes a la Economía Social. De entre sus afirmaciones destaco: La aplicación de las reglas de la gran empresa a los operadores económicos pequeños y medianos -en particular, a los de la Economía Social- produce efectos perversos.

Dr. M.A. Cabra de Luna

Gabriel Plana i Gabernet: Josep Roca i Galès, Fundació Roca i Galès – Cossetània edicions, Valls, 2007 (79 pàgines).

Gabriel Plana (Barcelona, 1951), doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, dialoga en aquest llibre amb la persona i l’obra de Josep Roca i Galès (1828-1891), el que dona com a resultat una biografia viva del personatge. La seva vida i la seva activitat política es descriuen com les dues cares d’una mateixa moneda, doncs, efectivament, Josep Roca basteix el seu projecte vital sobre l’acció al servei dels seus conciutadans. Aquesta acció es traduiria en una militància optimista pel progrés articulada, sobretot, en la promoció del cooperativisme, qüestió central del treball biogràfic de Plana. L’autor no defuig tampoc l’enfrontament entre el proteccionisme de Roca i el lliurecanvisme, contraposició que explica, a més, la dialèctica Barcelona-Madrid durant més d’un segle. El missatge de l’autor va més enllà de portar-nos la vida d’un home excepcional i ens trasllada la concepció del cooperativisme com una opció de vida, l’associació, nascuda de la fraternitat política i llavor del federalisme integral defensor de la pau i del diàleg com a formula de superació dels conflictes. Certament, Roca demostra sovint al llarg de la seva actuació primer com obrer i desprès com empresari el valor de la conciliació entre parts oposades per bastir solucions d’equilibri entre els interessos. De la mateixa forma, exemplifica la força expansiva del cooperativisme en la seva opció política republicana i en la seva pròpia fe en l’educació i en l’acció com fórmules de transformació i de millora social. Plana té l’encert de transmetre al lector aquestes vivències no només com un exercici històric sinó com la incitació a revisitar el passat per aprendre avui de les seves lliçons. Al descobrir-nos un Josep Roca envejablement actual, paradoxalment molt desconegut, Plana ens fa recuperar una part de la nostra història col·lectiva i activa així la nostra memòria, en el millor sentit d’aquest concepte: la reconstrucció dels llaços que ens uneixen a una llarga cadena d’homes i dones que ens han llegat el millor d’ells mateixos.  

Escrit per a Cooperació catalana [i publicat al número 310, maig de 2008, pàg. 20]

 

Joan-Francesc Pont destaca l’estil directe de l’autor i l’esforç de la seva recerca.

Un ciutadà de Gràcia i un lluitador per la trilogia República, Democràcia i Federalisme, així es considerava Josep Roca i Galès (1828-1891), de qui finalment acaba de publicar-se una biografia a càrrec de Gabriel Plana i Gabernet, a la col·lecció Cooperativistes Catalans de la fundació que porta el seu nom. Una excel·lent contribució a la  recuperació de la memòria històrica, en el millor sentit del concepte. 

El 26 d’octubre de 2007, a la seu de l’entitat, presenta el llibre Joan-Francesc Pont Clemente, catedràtic de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona. Al seu parlament, destaca l’estil investigador de Plana que, com havia fet al seu imprescindible tractat sobre El cooperativisme català o l’economia de la fraternitat (Fund. Roca Galès/Fund. Ferrer Guàrdia/Universitat de Barcelona, 1998), viu  i dialoga amb els protagonistes i, en aquest cas, ens acosta prodigiosament als afanys quotidians de Roca, un home a qui tots els seus contemporanis  consideraven honrat. Destaca el presentador que Roca, al pensar en l’herència que volia deixar als seus nets, es referís a tres coses: una educació digna, una bona biblioteca d’estudis seriosos i bones relacions, degudes a una honrada vida pública i privada. Roca i Galès beu en les fonts del federalisme de Pi i Margall, un dels ciutadans més il·lustres del nostre país, mereixedor de recuperar el monument que al cinc d’oros  li va dedicar la Generalitat republicana, avui injustament desdibuixat com un element decoratiu sense significat. Per a Roca, l’associació preconitzada pel federalisme troba una expressió natural en la cooperativa, camí d’emancipació de la classe obrera catalana. De nou, ciutadania i emancipació caminen de la ma com un binomi indestriable. Roca defuig les crítiques contemporànies a l’Estat, perquè es tractava d’un Estat dels privilegis, i defensa un Estat democràtic, amb una admirable claredat d’idees. La Història, un segle desprès de la seva mort, vindria a donar-li la raó quan preconitzava fórmules de mediació, arbitratge i conciliació en la resolució dels conflictes, quan sostenia que l’acció ètica del cooperativisme tenia la potencialitat d’estendre’s al conjunt de la societat.   

Dr. Gabriel Plana

Aquest és el pròleg preparat pel llibre El cooperativisme català o l’economia de la fraternitat, escrit per Gabriel Plana i Gabernet i coeditat per l’Escola d’Empresarials de la Universitat de Barcelona, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i la Fundació Roca i Galès l’any 1998.

http://www.laic.org/cat/publicacions/colaboracions.htm

Categories

Arxiu

RSS i Marcadors Socials

AddThis Feed Button Bookmark and Share BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog